Čistenie kanalizacie Nonstop

Rýchlo,lacno,spoľahlivo

Ladislav Jakub - Csacsa

Prácu vykonávame čisto, odborne a so zárukou!

Dlhodobá pracovná činnosť a skúsenosti sú zárukou kvalitne vykonanej práce. Pri práci využívame vysokotlakové hydročistenie. Hydročistenie kanalizácií a potrubí je najjednoduchším a najspoľahlivejším čistiacim prostriedkom kanalizačných sietí. Na ďalšie práce používame fekálne vozidlo. Zanedbaním údržby môže viesť k významnému skráteniu životnosti potrubia a k vzniku havarijného stavu. Komplexný a systematický prístup k používaniu a údržbe kanalizácie (čistenie a sledovanie stavebného stavu) vedie nie len k udržaniu štandardnej bezporuchovej funkcii potrubia, ale i k celkovému zníženiu nákladov na jeho používanie. Pri správnej technológii čistenia ani silné zanesenie alebo upchatie potrubia neznamená žiaden problém! Čistenie vodným prúdom je intenzívne a pritom šetrné - maximálny čistiaci efekt bez poškodenia potrubia.

Komplexný a systematický prístup k používaniu a údržbe kanalizácie (čistenie a sledovanie stavebného stavu) vedie nie len k udržaniu štandardnej bezporuchovej funkcii potrubia, ale i k celkovému zníženiu nákladov na jeho používanie.

Pri správnej technológii čistenia ani silné zanesenie alebo upchatie potrubia neznamená žiaden problém! Čistenie vodným prúdom je intenzívne a pritom šetrné - maximálny čistiaci efekt bez poškodenia potrubia.

kép