Čistenie lapačov tukov

 • Vývoz a likvidácia odpadový kalu z čov
 • ?????

Oprava, servis, predaj príslušenstva a náhradných dielov

 • Ponúkame príslušenstvá k hydročistiacim zariadeniam
 • Servis a oprava čerpadiel, WOMA 1502, WOMA 1503

Čistenie kanalizácie

 • Na prácu používame rôzne tlakové hlavice, rotačné prerezávače
 • Čistenie domových a bytových odpadov, kanalizácií a strešných zvodov

Fekálne vozidlo

 • Odstraňovanie splaškov zo žúmp, septikov a dažďovej vody po havár
 • Vodovodného potrubia, havárie spôsobené prietržou mračien a iné

Prenájom mobilných WC

 • Dodanie a odvoz
 • Pravidelné čistenie pomocou produktov neznečisťujúce životné prostredie
 • Hygienická dezinfekcia vnútorného priestoru
 • Naplnenie vodných nádržodborné spracovanie fekálií
 • Obnovovanie spotrebných látok

Monitoring kanalizácie

 • Pre prípad zaistenia spoľahlivosti vykonávame kamerový monitoring kanalizácií
 • Pre zistenie možných poruch a aktuálného stavu
 • Vykonávame monitorovanie kanalizacie od DN 200mm do 800mm
 • O stave kanalizácie je možné vyhotoviť videozáznam

Čistenie rôznych zvodov

 • WC odpadov a pisoárov
 • Umývadiel a kuchynských drezov
 • Výleviek a odpadových guličiek
 • Dažďových zvodov

Lokalizácia kanalizácie

 • Určíme presnú polohu kanalizácie, t. j. hĺbka, smer, dĺžka
 • Poradíme ako riešiť daný problém